Disclaimer

– Niniejsza strona, jak i wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, w szczególności zestawienia, analizy, artykuły i opracowania, co obejmuje także ich fragmenty, stanowią własność intelektualną KEENLY SA i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 91, poz. 631 j.t. ze zm.), a w związku z powyższym nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystywane lub rozpowszechniane bez zgody i wiedzy KEENLY SA.

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z najciekawszymi casa’mi dotyczącymi branded content. Wyciągaj wnioski i czerp wiedzę pełnymi garściami, bez eksperymentowania na własnym budżecie! 

We make people keen on your brand

KEENLY S.A.
ul. Puławska 39/40
02-508 Warszawa
NIP: 5272842106
REGON: 369678443
KRS: 0000722974

 

 

Godziny pracy

Pracujemy z uwagą, jesteśmy oddani temu, co robimy. 

KEENLY spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/40, 02-508 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000722974, kapitał zakładowy: 100.000 PLN (pokryty w całości), NIP: 5272842106, REGON: 369678443.

© 2021 Keenly S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.